banner

Hệ thống văn bằng

Trường Đại học Văn Lang được thành lập từ năm 1995 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (quyết định số 71/TTg, 27/01/1995). Ngày 10 tháng 3 Âm lịch năm 1995, nhằm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Trường tổ chức Lễ ra mắt tại Nhà hát Tp. HCM. Ngày này được lấy là ngày truyền thống của Nhà trường.

Sau hơn 27 năm kiên trì định hướng chất lượng, Nhà trường đã tổ chức Lễ tốt nghiệp cho 24 khóa sinh viên. Cho đến tháng 8/2022, Trường đã cấp bằng tốt nghiệp cho gần 50.000 cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư và 108 thạc sĩ.