banner

Chương trình Liên kết quốc tế

Chương trình liên kết quốc tế tại VLU mang đến cho sinh viên cơ hội nhận bằng cấp quốc tế danh giá từ các trường đại học hàng đầu trên thế giới. 

Trường Đại học Văn Lang mang đến một môi trường học thuật đa văn hóa nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngày nay trở thành những “công dân toàn cầu”.

Chương trình được thiết kế với 2 mô hình khác nhau. Sinh viên có thể học 4 năm tại VLU hoặc lựa chọn chuyển tiếp 2+2, 1+3,... và nhận bằng quốc tế.

Chương trình giảng dạy của VLU hướng đến cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ của một công dân toàn cầu vững năng lực, sẵn sàng sống và làm việc trong môi trường phong phú. Các khóa học đòi hỏi tinh thần cầu tiến và sẵn sàng chấp nhận thử thách để được công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp.

Chính sách học bổng

VLU hy vọng vào việc cung cấp môi trường giáo dục quốc tế với chi phí phải chăng, dễ tiếp cận. Đây là cơ hội cho sinh viên chuyển tiếp quốc tế nhiều loại học bổng trên tất cả các lĩnh vực học tập. Dưới đây là 3 học bổng nổi bật

Học bổng "Going Global"

Các ứng viên có thành tích học tập xuất sắc và tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng sẽ đủ điều kiện nhận học bổng Going Global.

Học bổng Tân sinh viên

Học bổng cung cấp các giải thưởng tài chính cho một số sinh viên năm thứ nhất xuất sắc nhất về mặt học thuật dựa trên kết quả học tập gần nhất và tiềm năng tại trường đại học.

Học bổng dành cho sinh viên hiện tại đang theo học

Học bổng thường được cung cấp trong suốt các học kỳ chương trình đại học của ứng viên.
icon
Cử nhân quốc tế

Chương trình Cử nhân Quốc tế tại VLU được thiết kế để cung cấp cho người học một khóa học toàn diện trong môi trường học thuật đa văn hóa. Dưới đây là những thông tin về chương trình Cử nhân Quốc tế tại VLU.

Chọn ngành quan tâm

icon
Thạc sĩ quốc tế

Chương trình Thạc sĩ Quốc tế tại VLU được thiết kế để nâng cao triển vọng nghề nghiệp và chuyên môn của người học trong môi trường học thuật đa văn hóa. Dưới đây là những thông tin cần về chương trình Thạc sĩ Quốc tế tại VLU.

Chọn ngành quan tâm

icon
Tiến sĩ quốc tế

Chương trình Tiến sĩ Quốc tế tại VLU được thiết kế để nâng cao khả năng tiếp cận và hiệu quả nghiên cứu của người học trong môi trường học thuật đa văn hóa. Dưới đây là những thông tin về chương trình học Tiến sĩ Quốc tế tại VLU.

Chọn ngành quan tâm

Tin tức & Sự kiện nổi bật
Xem toàn bộ tin tức & sự kiện
Các đối tác chiến lược