Học phí Chương trình Sau Đại học

VLU sẽ thông báo mức học phí đào tạo các chương trình sau đại học. Từ đó học viên có thể theo dõi và thực hiện đăng ký các khóa học phù hợp. 

Chương trình Thạc sĩ

 

Các khóa học

Thời gian học (năm)

Học phí (VND)

Thạc sĩ Mỹ thuật Ứng dụng 

1.5

100,000,000

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

1.5

80,000,000


Thạc sĩ Kinh doanh Thương mại

1.5

80,000,000

Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng 

1.5

80,000,000


Thạc sĩ Kế toán

1.5

80,000,000


Thạc sĩ Luật Kinh tế 
 

1.5

80,000,000


Thạc sĩ Kiến trúc 
 

1.5

80,000,000


Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành 
 

1.5

80,000,000

Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
 

1.5

80,000,000


Thạc sĩ Quản trị Khách sạn

1.5

80,000,000


Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường

1.5

80,000,000Thạc sĩ Công nghệ Sinh học 

1.5

80,000,000Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên & Môi trường 

1.5

80,000,000

Các khoản phí khác: 
+ Lệ phí xét tuyển: 500,000 đồng. 
+ Phí nhập học: 1,000,000 đồng. 
+ Phí học bổ sung kiến thức: 1,200,000 đồng/môn (đối với bậc Cao học) 1,500,000 đồng/môn (đối với bác nghiên cứu sinh).
Liên hệ Viện Sau đại học (Phone:  028 7101 6869 – Hotline: 0936 651 650 - 0933 592 563) để nhận thêm thông tin chi tiết về học phí.
Chương trình Nghiên cứu sinh
Khóa

Thời gian học (năm)

Học phí (VND)

Nghiên cứu sinh ngành Khoa học Môi trường

3

136,500,000

Các khoản phí khác:
+ Lệ phí xét tuyển: 500,000 đồng. 
+ Phí nhập học: 1,000,000 đồng. 
+ Phí học bổ sung kiến thức: 1,200,000 đồng/môn (đối với bậc Cao học) 1,500,000 đồng/môn (đối với bác nghiên cứu sinh).
Liên hệ Viện Sau đại học (Phone:  028 7101 6869 – Hotline: 0936 651 650 - 0933 592 563) để nhận thêm thông tin chi tiết về học phí.
Chương trình Quốc tế
Các khóa học

Thời gian học (năm)

Học phí (VND)

Thạc sĩ Quản trị & Kinh doanh Kỹ thuật số
(Đại học Liverpool John Moores)

1.5

195,000,000

Liên hệ Viện đào tạo quốc tế IEI (0931 645 130) để nhận thêm thông tin chi tiết về học phí.