banner

Đặc quyền & Ưu đãi Cựu sinh viên

Trường Đại học Văn Lang luôn mong muốn tạo dựng và phát triển một cộng đồng lớn mạnh, bền vững. Là nơi để mỗi cá nhân cùng đóng góp và trao đổi những giá trị bền vững cho ngôi nhà chung và cho các thế hệ tương lai sắp tới. 

Đặc quyền dành cho Cựu sinh viên Văn Lang

Hội thảo

Hội thảo
Founders’ devotion having the regard to future generation,and the future of the country, the motto
Lớp học ngoại khóa

Lớp học ngoại khóa
Founders’ devotion having the regard to future generation,and the future of the country, the motto
Sức khỏe

Sức khỏe
Founders’ devotion having the regard to future generation,and the future of the country, the motto
Thư viện

Thư viện
Founders’ devotion having the regard to future generation,and the future of the country, the motto
Ejob

Ejob
Founders’ devotion having the regard to future generation,and the future of the country, the motto
Đặc quyền khác

Đặc quyền khác
Founders’ devotion having the regard to future generation,and the future of the country, the motto
Công ty
Mô tả
Mức đề nghị
Điều khoản
Ngày hết hạn
Địa chỉ
Không có dữ liệu

Liên hệ để nhận thông tin tư vấn & hỗ trợ

Liên hệ chúng tôi
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
Email: alumni@vlu.edu.vn
*
Nội dung liên hệ
*
*