media
Tạp chí Sinh viên
Tạp chí Sinh viên Văn Lang số 15 - Tháng 02.2022
Tác Giả
Van Lang University
Ngày
02/02/2023

Trong số này, Tạp chí Sinh viên Văn Lang thân gửi đến quý bạn đọc bức tranh sáng màu về hoạt động học thuật và hợp tác quốc tế của Trường Đại học Văn Lang, với chuyến thăm và làm việc đặc biết của đoàn giáo sư Viện Chống dịch - Đại học Stanford tại VLU đầu tháng 3, với đợt sinh viên trao đổi học tập tại Hàn Quốc của ngành Đông phương học và Khoa Du lịch, cùng nhiều ký kết hợp tác mới với các đối tác quốc tế.