banner

Viện Khoa học tính toán & Trí tuệ nhân tạo (COSARI)

Các giá trị cốt lõi của COSARI là "Collaboration", "Openmind", "Support", "Adaptibility", "Responsibility" và "Innovation" để đảm bảo cam kết của chúng tôi về chất lượng, sự tin cậy và hiệu quả. Chúng tôi duy trì tinh thần hợp tác, cởi mở và hỗ trợ lẫn nhau từ sự đóng góp của mỗi thành viên vào sự phát triển chung, từ đó phát triển và phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của các thành viên.

Phương châm hoạt động

Viện COSARI hoạt động theo những phương châm hàng đầu.

Tín

Luôn đặt mục tiêu cao, thách thức để không ngừng phát triển và nỗ lực hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đặt ra.

Tâm

Luôn đảm bảo một môi trường làm việc công bằng, trong sáng, minh bạch, đạo đức, liêm chính học thuật.

Trí

Luôn coi trọng và khuyến khích sự sáng tạo, tinh thần học hỏi, nâng cao tầm nhìn và hợp tác cùng phát triển.

Nhân

Người lao động phù hợp (văn hoá, mục tiêu) là tài sản quý giá nhất, luôn đảm bảo môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, chia sẻ trách nhiệm và khuyến khích sự cống hiến. Không ngừng thu hút cá
...Xem thêm

Hợp tác và đoàn kết

Luôn coi trọng sự đoàn kết, hợp tác để tạo nên giá trị cao, cộng hưởng trong công việc và sự phát triển bền vững của đơn vị và tổ chức.
Các Labs nghiên cứu/thí nghiệm
"Mục đích của giáo dục là giúp chúng ta phát triển tối đa những gì bên trong chúng ta".
media
"Mục đích của giáo dục là giúp chúng ta phát triển tối đa những gì bên trong chúng ta".
- Norman Cousins
media

Dự án & Công bố nghiên cứu khoa học

Tin tức và Sự kiện