banner

Đảm bảo chất lượng đào tạo

Trường Đại học Văn Lang được kiểm định bởi Trung tâm Kiểm định chất lượng – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Và để duy trì tiêu chuẩn xuất sắc, các chương trình, cơ sở vật chất và hoạt động của chúng tôi được xem xét hàng năm và công khai.

Chúng tôi phấn đấu sánh ngang với các trường đại học xuất sắc trên thế giới

Chúng tôi khao khát khẳng định mình là một trường đại học định hướng nghiên cứu quốc tế. Chúng tôi không ngừng phấn đấu để sánh ngang với các trường đại học xuất sắc trên thế giới bằng cách nâng cao chất lượng giáo dục và mang lại những thay đổi tích cực đầy cảm hứng cho xã hội.

 

 

 


 

Ba công khai

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 quy định về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục. Trường Đại học Văn Lang thực hiện đăng tải các báo cáo theo quy định.
 

Công nhận cấp Cơ sở giáo dục

Trường Đại học Văn Lang đã được kiểm định chất lượng bởi Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

media

Công nhận cấp Chương trình đào tạo

Kế toán kiểm toán
Kế toán
Không tìm thấy hình ảnh chứng nhận liên quan
media
Tìm hiểu thêm về những hiểu biết của sinh viên chúng tôi
media
Tìm hiểu thêm về những hiểu biết của sinh viên chúng tôi
Để tạo ra một môi trường giáo dục thân thiện và toàn diện cho học sinh, Văn Lang chú trọng đến những hiểu biết và quan điểm của học sinh trong quá trình học tập.
media
Tin tức và Sự kiện nổi bật
Xem toàn bộ tin tức & sự kiện